سفر

بیا دنیا نگاه کن

منم،تنها صدا کن

          بگم از درد دوری 

         که رفته شهر دوری

ببین قلبم شکسته

که اینجا غم نشسته

          ببین چشمام به راه

          که یارم توی راه

ببین دستام خالی

که دست یار خالی

          ببین راهم چه دوره

          دل یارم صبور ه

دل من هم صبور ه

ولی مجنون یاره

/ 0 نظر / 19 بازدید