گلم

باز آمدم ببینم

  میون این همه گل

    گلم رو من بچینم

      اخ دلم رو شکوندی 

        خدا چرا نشوندی

          میو نه این همه گل

            گل من و نشوندی

              خدا گل من آسه

                اون دلبری حساسه

                  میونه این همه گل

                    اون عاشق و طنازه

                       خدا گلها رو رد کن

                          یکی یکی تو کم کن 

                            بگذار گل من تنها

                               بشه عروس گلها

             

                      

/ 0 نظر / 25 بازدید