آخر راه

یه روز میاد باید برم 

  ازاین ورا آروم برم 

    میگن دیگه باید بریم 

      هر چی بوده بزار بریم 

        اینجا دیگه آخر راست 

          نوبت تو هم که تو راست 

            تند آمدی که زود بری  

              بردی حالا، باید بری 

                نمی دونم گریه کنم 

                 یا بی صدا ناله کنم 

                  بگم ،،،حالا که رفتنه 

                    پس چرا تنها رفتنه

                      بگید که عشق من بیاد

                         اینجا دیگه با من بیاد

                          من برو اون جا می مونه

                            تنها و غمگین می‌مونه

                              اون نداره طاقتش

                                طاقت رنج و غمشو  

                                    میگن دیگه وقت نداری

                                      بجز اون تو عشق نداری 

                                        بریم،،، خدا منتظره/

/ 0 نظر / 15 بازدید