گله

عشق من گله بسه

دل من پر از غمه، درد بسه

اینا رو خوب میدونی

سرنوشت رو میدونی

همه چی میره جلو

زندگی روبه جلو

اینم از بازی ماست

زندگی از ما جداست 

روزگاره رنگی، زندگی شیرینیه

روزا روشن، شبها تاریک، ولی شیرینیه

انگاری سالهاست همینه

همه چی تکرار هر روزه،  همینه

من وتو خیلی دیده

دلای سنگی دیده

اخ روزگارو چه کنیم

ما فقط خدا، خدا، صدا کنیم

/ 0 نظر / 20 بازدید