فاصله

آهای خدای مهربون

از اون بالا کردی نشون

بیا بده نشو نمون

محبت رو معنی بکن

مهربونی صدا بکن

بگو منم خدای تو

تا من بشم فدای تو

بیا صفا رو جاری کن

صداقت رو تو جاری کن

          سری به بنده هات بزن

          فاصله رو کنار بزن

          بگو دیگه تموم شده

          تو آمدی یکی شده

          فاصله ها خ زون شده

            بهارمون نشون شده

/ 0 نظر / 41 بازدید